ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Εξετάσεις 2013

Η Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας είναι εντεταλμένο εξεταστικό κέντρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για την απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου πιστοποίησης της ελληνομάθειας.

Από την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 θα διενεργούνται οι εγγραφές για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας οι οποίες θα διεξαχθούν στις 14, 15 και 16 Μαΐου 2013.
Δείτε αναλυτικά

Τα απαιτούμενα έντυπα για την εγγραφή είναι:

1)   Αίτηση συμμετοχής

2α) Ερωτηματολόγιο | επίπεδα από Α1 έως Γ2

2β) Ερωτηματολόγιο | επίπεδο Α1 για παιδιά από 8 έως 12 ετών

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητάς του υποψηφίου (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.) και αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής του ποσού συμμετοχής.

Οδηγός για τις Eξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας: στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία της Ελληνικής Κοινότητος Νεαπόλεως και Καμπανίας: Τ. 00390817901364, e-mail: info@comunitaellenicanapoli.it

Share this Post: