Ο Ελληνισμός στην Αναγέννηση του Νότου

Ο Ελληνισμός στην Αναγέννηση του Νότου

Κείμενα και αρχαιότητες

Ημερίδα μελέτης: Τετάρτη 13 Απριλίου, 2016
Υπό την επιμέλεια των: Bianca de Divitiis, Lorenzo Miletti, Stefania Tuccinardi
Βιβλιοθήκη Έρευνας Τομέα Ανθρωπιστικών Επιστημών  – Αίθουσα Συνεδριάσεων | Piazza Bellini, 60 – Νάπολη


Rinascimento


Προτεινόμενες συνδέσεις
http://histantartsi.eu

Share this Post: