Μαθήματα Nεοελληνικών 2013 | 2014

Μαθήματα Nεοελληνικών 2013 | 2014

Η Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας, με σκοπό την προώθηση της εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στην Ιταλία, διοργανώνει μαθήματα νεοελληνικών σε όλα τα επίπεδα.  Η έδρα των μαθημάτων είναι το Μέγαρο Ελληνικής  Αδελφότητος στη Νεάπολη στη Via San Tommaso d’Aquino | già Vico dei Greci n.36 κοντά στην Piazza Municipio.
Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές πλήρως καταρτισμένους με μητρική γλώσσα την ελληνική, με εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης και ως δεύτερης γλώσσας.
Από εκπαιδευτική άποψη, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης της Ελληνομάθειας.
Η Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για την επίτευξη της πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνομάθειας, αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ  ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
Στόχος: Η εκμάθηση της γλώσσας στοχεύει στην απόκτηση βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επικοινωνία της καθημερινής ζωής.
Διάρκεια μαθημάτων: από τις 15 Οκτωβρίου 2013  έως στις 31  Μαΐου 2014
Ώρες μαθημάτων: 60 (εξήντα) ώρες
Ωράριο: κάθε Τρίτη 18:00 ÷ 20:00

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΑΙΟ
Στόχος: Η εκμάθηση τρόπου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τις τρέχουσες καταστάσεις της ζωής, η έκφραση των ιδεών και η κατανόηση των απόψεων των άλλων.
Διάρκεια μαθημάτων: από τις  14 του Οκτωβρίου  2013 έως στις  31 Μαΐου 2014
Ώρες μαθημάτων: 60 (εξήντα) ώρες
Ωράριο: κάθε Δευτέρα 18:00 ÷ 20:00

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
Στόχος: Η διευκόλυνση σε μια αυτόνομη επικοινωνία με διαφορετικούς περιβάλλοντες χώρους ξένων κουλτούρων.
Διάρκεια μαθημάτων: από τις 14 Οκτωβρίου 2013 έως στις 31 Μαΐου 2014
Ώρες μαθημάτων: 60 (εξήντα) ώρες
Ωράριο: κάθε Δευτέρα 18:00 ÷ 20:00

Κάθε τμήμα μαθημάτων αποτελείται από 7 έως 15 μέλη. Η Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ακυρώσει ένα πρόγραμμα, αν δεν επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός μελών.

Για όσους εγγραφούν για πρώτη φορά στα μαθήματα μας, αλλά έχουν ήδη παρακολουθήσει άλλα μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας, προβλέπεται δωρεάν μια δοκιμασία εισαγωγής, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στο κατάλληλο επίπεδο.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές γίνονται  στη γραμματεία:
Via San Biagio dei Librai n.121 – 80138 Νεάπολη – Tηλ. +39 081 7901364 – Κιν. +39 3403860844
Ανοιχτά στο κοινό: Δευτέρα  Τρίτη Τετάρτη  9:30 ÷ 13:30 και 16:30 ÷ 20:30
Ή συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής και στέλνοντάς την  με e-mail στη διεύθυνση: info@comunitaellenicanapoli.it ή με fax στο +39 0817901364


ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το συνολικό κόστος για κάθε επίπεδο είναι €. 200,00 (διακόσια) , στο οποίο προστίθεται το κόστος συμμετοχής  €. 20,00 (είκοσι) .
Οι διδακτικές ώρες του  μηνός Οκτωβρίου 2013 είναι δωρεάν.

Οι προθεσμίες για τις πληρωμές έχουν ως εξής :

€. 20,00 (κόστος εγγραφής) κατά τη στιγμή της εγγραφής και το αργότερο μέχρι 15.10.2013

€. 100,00 (1η καταβολή) έως την  01.11.2013

€. 100,00 (2η καταβολή) έως την  01.02.2014

Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται με μετρητά στη γραμματεία  ή με τραπεζικό έμβασμα στην : Banca Promos
IBAN : IT 36 P 03265 03401 000010129971
Κάτοχος : Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας
Αιτιολογία : Συνεισφορά στη Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας

Κατά τη στιγμή της πληρωμής θα εκδοθεί απόδειξη πληρωμής.
Η Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας, μη ασκούσα επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, σύμφωνα με το αρθρο 1 και 4 του Π.Δ. 633/72 και  μετέπειτα τροποποιήσεις, καθώς και το άρθρο  10 αριθμός 20, του ως άνω   διατάγματος. Για το λόγο αυτό, δεν εκδίδονται τιμολόγια αλλά απλές αποδείξεις κατά το χρόνο της πληρωμής (ή / και να ζητηθείι μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση τραπεζικού εμβάσματος).

Το κόστος εγγραφής δεν περιλαμβάνει τα το διδακτικό υλικό, ούτε το παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις.


Share this Post: