Μαθήματα Νέων Ελληνικών

Μαθήματα Νέων Ελληνικών

Η Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας διοργανώνει μαθήματα Νέων Ελληνικών με σκοπό την προώθηση της  Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού όπως και την διάδωση των κυριοτέρων πτυχών της ιστορίας και της κοινωνικής ζωής της Ελλάδας.
Τα μαθήματα θα αρχίσουν στα μέσα Οκτωβρίου 2013 και θα λήξουν στα τέλη Μαίου του 2014.
Απευθύνονται σε νέους και ενήλικες και αφορούν όλα τα επίπεδα (αρχάριων, μεσαίων και προχωρημένων).

Οι εγγραφἐς θα αρχίσουν στις 9 Σεπτεμβρίου και θα λήξουν στις 7 Οκτωβρίου.
Ο χώρος και τα ωράρια διδασκαλἰας όπως και η διαδικασία εγγραφἠς θα ανακοινωθούν εγκαίρως μέσω του ιστότοπου της Κοινότητας.

Για περαιτἐρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτανθούν στον γραμματέα της Κοινότητας Σωτήρη Παπαδημητρίου:
info@comunitaellenicanapoli.it

Share this Post: