Η Νάπολη μιλά Ελληνικά

Η Νάπολη μιλά Ελληνικά

Δημιουργείται “ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ”

Μια νέα εποχή αρχίζει για την ελληνική παιδεία στην Νεάπολη και την επαρχία της Καμπανίας. Κατόπιν αιτήσεως της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας, το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναγνώρισε πρόσφατα Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Νεαπόλεως και Καμπανίας με επίσημο φορέα την Κοινότητά μας. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 16 Μαίου 2017 (βρείτε εδώ το συνημμένο έγγραφο).

Η δημιουργία Τ.Ε.Γ. θα συμβάλει αισθητά στην αναβάθμιση της ελληνικής παιδείας για τα παιδιά της Ομογένειας της πόλης και επαρχίας μας όπως και στην διάδοση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο ιταλικό κοινό. Ο τρόπος λειτουργίας του Τ.Ε.Γ., όπως το πρόγραμμα, οι ώρες διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό προσωπικό και η διδακτέα ύλη, ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, μέσω του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης που εδρεύει στην Ελληνική Πρεσβεία Βρυξελλών.

Από το σχολικό/ακαδημαικό έτος 2017-2018 το Τ.Ε.Γ. Νεαπόλεως και Καμπανίας θα προσφέρει μαθήματα Ελληνικών στα παιδιά της Ομογένειας όλων των ηλικιών, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο όπως και σε ιταλόφωνους ενήλικες. Το διδακτικό προσωπικό θα απαρτίζεται από εξειδικευμένους ελληνόφωνους εκπαιδευτικούς.

Για το σχολικό/ακαδημαικό έτος 2017-2018, η προθεσμία εγγραφής μαθητών σε κάθε επίπεδο είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2017. Τις προσεχείς εβδομάδες θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα (ωράρια, κόστη, χώροι διδασκαλίας στην Νάπολη, Σαλέρνο και άλλες περιοχές), ενώ θα αποσταλεί και το σχετικό έντυπο εγγραφής.

Η δημιουργία Τ.Ε.Γ. στην πόλη και επαρχία μας είναι ένα ακόμη επίτευγμα της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας, λαμβανομένου επίσης υπόψη ότι είναι ένα από τα ελάχιστα που λειτουργούν στην Ιταλία.

Η Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον θετική ανταπόκριση που είχε σε ένα τόσο σημαντικό αίτημα του Ελληνισμού της πόλης και επαρχίας μας.

Share this Post: