Ημερολόγιο Εξετάσεων

Ημερολόγιο Εξετάσεων

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΠΟΛΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  ΚΑΙ 
ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
Μέγαρο Ελληνικής Αδελφότητας Via
San Tommaso  d‘Aquino, ΝΑΠΟΛΗ 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2  |  ΤΡΙΤΗ 14/05/2013 (ώρα 8:30) 

Διάρκεια Εξετάσεων  |  Γραπτά:  1 ώρα και 40  λεπτά  –  Προφορικά:  12 λεπτά ανά ζεύγος
Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται  μετά τις γραπτές.

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων  επιπέδου Α2:  http://www.greeklanguage.gr/certification/node/143

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1  |  ΤΡΙΤΗ 14/05/2013 (ώρα 12:30)

Διάρκεια Εξετάσεων  |  Γραπτά:  3 ώρες και  45 λεπτά  –  Προφορικά:  20 λεπτά ανά ζεύγος
Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται μετά τις γραπτές

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων  επιπέδου Β1:  http://www.greeklanguage.gr/certification/node/142  

 

 ΕΠΙΠΕΔΟ Β2  |  ΤΕΤΑΡΤΗ  15/05/2013 (ώρα 8:30)

Διάρκεια Εξετάσεων  |  Γραπτά:  3 ώρες και  45 λεπτά  –  Προφορικά:  20 λεπτά ανά ζεύγος
Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται μετά τις γραπτές.

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων  επιπέδου Β2:  http://www.greeklanguage.gr/certification/node/149

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1  |  ΤΕΤΑΡΤΗ  15/05/2013 (ώρα 13:30)

Διάρκεια Εξετάσεων  |  Γραπτά:  3 ώρες και  45 λεπτά  –  Προφορικά:  20 λεπτά ανά ζεύγος
Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται μετά τις γραπτές.

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων  επιπέδου Γ1:  http://www.greeklanguage.gr/certification/node/154

Share this Post: