ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΑΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ


O GRECO

Via San Sebastiano, 38 (ιστορικό κέντρο) – 80134 Napoli
T.  081 190 13 838 (διανομή κατ′ οίκον)


Share this Post: