ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Εξετάσεις 2014

Η Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας είναι εντεταλμένο εξεταστικό κέντρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για την απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου πιστοποίησης της ελληνομάθειας.

Από την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 θα διενεργούνται οι εγγραφές για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας οι οποίες θα διεξαχθούν στις 20, 21 και 22 Μαΐου 2014.
Δείτε αναλυτικά

Τα απαιτούμενα έντυπα για την εγγραφή είναι:

1)   Αίτηση συμμετοχής

2α) Ερωτηματολόγιο | επίπεδα από Α1 έως Γ2

2β) Ερωτηματολόγιο | επίπεδο Α1 για παιδιά από 8 έως 12 ετών

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητάς του υποψηφίου (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.) και αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής του ποσού συμμετοχής.

Οδηγός για τις Eξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας: στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία της Ελληνικής Κοινότητος Νεαπόλεως και Καμπανίας: Τ. +390817901364 – e-mail: info@comunitaellenicanapoli.it

Πριν από την αίτηση εγγραφής στις εξετάσεις, ο υποψήφιος παρακαλείται να επικοινωνήσει με την Καθηγήτρια Ελένη Αναγνώστου (Tηλ. +3908119918614 – Κιν. +393201140619 – e-mail: stolegnin@hotmail.com)  η οποία θα βεβαιωθεί για το επίπεδο γνώσης της γλώσσας.


Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας είναι ένας κρατικός τίτλος που χορηγείται ύστερα από εξετάσεις που διεξάγονται σε όλο τον κόσμο.

Χρηστικότητα του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας
–   Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του.
–   αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας του κατόχου του στην αγορά εργασίας.
–   θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελμάτων και στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.


Για περισσότερες πληροφορίες για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

Share this Post: