ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Lingua-Greca-2017

Εξετάσεις 2017

Η Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας διατελεί εντεταλμένο εξεταστικό κέντρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για την απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου πιστοποίησης της ελληνομάθειας.


Από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 (παράταση έως και την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017) θα διενεργούνται οι εγγραφές για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας οι οποίες θα διεξαχθούν στις 16, 17 και 18 Μαΐου 2017.
Δείτε αναλυτικά

Η αίτηση συµµετοχής µπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικώς από την ιστοσελίδα:

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται βήµα προς βήµα στα ελληνικά. Για περισσότερες διευκρινήσεις, δείτε τον οδηγό χρήσης του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος ή επικοινωνήστε µε το εξεταστικό κέντρο.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν µπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικώς, µπορεί να καταθέσει τα απαιτούµενα έντυπα εγγραφής, μέχρι τις 17/03/2017 (παράταση έως τις 26/03/2017), στην γραµµατεία της Κοινότητας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Comunità Ellenica di Napoli e Campania – Via San Biagio dei Librai 121, 80138 NAPOLI

Τα απαιτούμενα έντυπα για την εγγραφή είναι:
1)   Αίτηση συμμετοχής
2α) Ερωτηματολόγιο | επίπεδα από Α1 έως Γ2
2β) Ερωτηματολόγιο | επίπεδο Α1 για παιδιά από 8 έως 12 ετών

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητάς του υποψηφίου (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.) και αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής του ποσού συμμετοχής.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά ή με τραπεζικό έμβασμα στην:
 Τράπεζα: Banca Promos
–  IBAN: IT 36 P 03265 03401 000010129971 | SWIFT/BIC: PROSITN1
–  Δικαιούχος: Comunità Ellenica di Napoli e Campania
–  Ένδειξη: Esami lingua greca 2017

Οδηγός για τις Eξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας: στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύθυνη της γραμματείας:
Ελένη Λυγερού | +39 3407021824
ή με την Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας: +39 0817901364 | info@comunitaellenicanapoli.it

Πριν από την αίτηση εγγραφής στις εξετάσεις, ο υποψήφιος παρακαλείται να επικοινωνήσει με την Καθηγήτρια Ελένη Λυγερού (Κιν. +39 3407021824 – e-mail: elygerou@yahoo.gr)  η οποία θα βεβαιωθεί για το επίπεδο γνώσης της γλώσσας.


Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας είναι ένας κρατικός τίτλος που χορηγείται ύστερα από εξετάσεις που διεξάγονται σε όλο τον κόσμο.

Χρηστικότητα του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας
–   Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του.
–   αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας του κατόχου του στην αγορά εργασίας.
–   θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελμάτων και στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.


Για περισσότερες πληροφορίες για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

Share this Post: