Υποστήριξε την Κοινότητα

Κάθε φυσικό πρόσωπο, οργανισμός ή εταιρεία μπορούν να γίνουν υποστηρικτές της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των στόχων της.

Μπορείς και εσύ να στηρίξεις την Κοινότητα:

  1. Με την ετήσια συνδρομή σου σαν τακτικό μέλος και την ενεργό συμμετοχή σου στις πρωτοβουλίες της Κοινότητος.

Κοίτα εδώ αν τηρείς τις προϋποθέσεις εγγραφής και ποια είναι η όλη διαδικασία.

  1. Αποκτώντας την ιδιότητα του χορηγού της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας.

 

Κοίτα εδώ τις δυνατότητες παρουσίασης των χορηγιών.

  1. Προσφέροντας ελεύθερα ένα χρηματικό ποσό στην Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας.

Οι δωρεές σας μπορούν να εξοφληθούν:

Α. Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμότης Κοινότητας

Τράπεζα: Banca Promos

ΙΒΑΝ: IT 36 P 03265 03401 000010129971

Δικαιούχος: Comunità Ellenica di Napoli e Campania

Ένδειξη: Δωρεά

Β. Μέσω λογαριασμού paypal

Επισημαίνεται ότι για κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, και για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή σας με την Κοινότητα, εκδίδεται νόμιμη απόδειξη είσπραξης.

Για τις δωρεές, ειδικότερα, μπορείτε να επωφεληθείτε από όλα τα φορολογικά οφέλη προβλεπόμενα από τον νόμο.

 

Διαβάστε επίσης

Γίνε ΜΕΛΟΣ της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας