Ημερομηνίες εξετάσεων

Ημερομηνίες εξετάσεων
 
– Α1 (για παιδιά 8-12 ετών) Στοιχειώδης Γνώση
 Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021

– Α1 (για εφήβους και ενηλίκους)
Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021 

– Γ2 Άριστη Γνώση
Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021
 
– A2 & Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς
Βασική Γνώση
Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021
– Γ1
Πολύ Καλή Γνώση
Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021

– Β1
Μέτρια Γνώση
Τετάρτη 06 Οκτωβρίου 2021

– Β2
Καλή Γνώση
Πέμπτη 07 Οκτωβρίου 2021

 

Εγγραφές*

Από 1 έως 28 Ιουνίου 2021
Share this Post: