ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Palazzo Carafa, Via San Biagio dei Librai n.121 – 80138 Napoli

T. +39 0817901364

Η Γραμματεία της Κοινότητας λειτουργεί κάθε Τετάρτη από τις 16:30 ÷ 20:30