Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας

Palazzo Carafa
Via San Biagio dei Librai n.121 – 80138 Napoli

T. +39 0817901364

www.comunitaellenicanapoli.it

Η Γραμματεία της Κοινότητας λειτουργεί κάθε Τετάρτη από τις 16:30 ÷ 20:30

Για κάθε επικοινωνία με την Κοινότητα, πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε απευθυνθείτε
στο info@comunitaellenicanapoli.it και στους:

Κυπριανού Παύλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Κ. +39 3204076539)
Κωνσταντίνο Μίχο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Κ. +39 3319094755)