Η Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας, η οποία ιδρύθηκε το 1992, είναι ένας Σύλλογος δημοκρατικός, ακομμάτιστος, ανεξίθρησκος, ελεύθερος, εθελοντικός, αυτόνομος, ανεξάρτητος, δεν ανέχεται διακρίσεις φύλου, γένους, γλώσσας, θρησκείας και αποκλείει κάθε εμπορικό ή κερδοσκοπικό σκοπό,

Ο Σύλλογος επιδιώκει τους παρακάτω στόχους:

  • Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας καθώς και διάδοση της ελληνικής παιδείας.
  • Προώθηση επαφών και σχέσεων κοινωνικής, προσωπικής και επαγγελματικής φύσεως ανάμεσα στα μέλη της Κοινότητας με την ανάπτυξη σχέσεων εγκάρδιας αλληλεγγύης.
  • Δραστηριοποίηση για τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών με την Ελλάδα.
  • Προσπάθεια για την ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με κοινότητες, συλλόγους, αδελφότητες, μορφωτικές και επιστημονικές λέσχες που δρουν στην Καμπανία και μη, με σκοπούς και στόχους που δεν αντιτίθενται στους στόχους και τον χαρακτήρα της Κοινότητας.
  • Συνδρομή προς όλους τους ΄Ελληνες που θα είχαν ενδεχομένως ανάγκη πληροφόρησης και βοήθειας.

 

Η Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας είναι μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας (ΟΕΚΑΙ) και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) Περιφέρεια Ευρώπης,