Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος  www.nlg.gr

Ακαδημία Αθηνών  www.academyofathens.gr

Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού – Νέα Ελληνική Λογοτεχνία και Πολιτισμός  www.snhell.gr

Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα  www.greek-language.gr

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας  www.greeklanguage.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας  www.istitutoellenico.org