Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας  www.presidency.gr

Βουλή των Ελλήνων  www.hellenicparliament.gr

Ελληνική Κυβέρνηση  www.government.gr

Υπυργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  www.yppo.gr | www.culture.gr | www.minedu.gov.gr

Υπουργείο Τουρισμού  www.gnto.gov.gr | www.visitgreece.gr

Υπουργείο Εξωτερικών Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού  www.ggae.gr

Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού  www.sae.gr

Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας  www.fccei.gr

Ελληνική Πρεσβεία Ρώμης  www.mfa.gr/rome