«Στήριξε την Ελλάδα»
Για μια Ευρώπη των Λαών 
www.forgreece.eu

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός  www.redcross.gr

Το χαμόγελο του παιδιού  www.hamogelo.gr

E.K.A.ME. / A.μ.Ε.Α. “Ζωοδόχος Πηγή”
Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης και Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αιγίου 
www.ekame.gr