Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας

Palazzo Carafa
Via San Biagio dei Librai n.121 – 80138 Napoli
T. +39 0817901364
www.comunitaellenicanapoli.it

Η Γραμματεία της Κοινότητος λειτουργεί κάθε Τετάρτη από τις 16:30 ÷ 20:30

Για κάθε επικοινωνία με την Κοινότητα, πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο info@comunitaellenicanapoli.it και στους:
Κυπριανού Παύλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Κ. +39 3204076539)
Παπαδημητρίου Σωτήρη, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου (Κ. +39 3403860844)