ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μπορούν να γίνουν μέλη και να εγγραφούν στην κοινότητα όσοι ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
Τακτικά μέλη
γίνονται, κατόπιν υποβολής αιτήσεως εγγραφής, όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
– Ζουν και κατοικούν στη Νεάπολη ή την Καμπανία,
– Είναι ενήλικοι,
– Έχουν την ελληνική υπηκοότητα,
– Έχουν ξένη υπηκοότητα, αλλά αποδεδειγμένη ελληνική καταγωγή,
– Είναι σύζυγοι, συγγενείς πρώτου βαθμού με Έλληνες υπηκόους ή με άτομα ελληνικής καταγωγής.
Συνδεδεμένα μέλη γίνονται όλοι οι ενήλικοι, κατόπιν υποβολής αιτήσεως εγγραφής, που ανεξάρτητα από την υπηκοότητα συμμερίζονται τους στόχους της Κοινότητας.Τα συνδεδεμένα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.
Επίτιμα μέλη γίνονται όλοι εκείνοι που με την ιδιαίτερη προσφορά τους στην επιστήμη, τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον πολιτισμό, την κοινωνία, έχουν συμβάλλει σημαντικά στη ζωή της Κοινότητας. Τα επίτιμα μέλη έχουν συμβουλευτική γνώμη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.


ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Για την εγγραφή σας στην κοινότητα συμπληρώσατε την σχετική αίτηση ανάλογα με την κατηγορία που ανήκετε:
Αίτηση Τακτικού μέλους
Αίτηση Συνδεδεμένου μέλους
H ηλεκτρονική σας αίτηση ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και, εφόσον πληρείτε τους  όρους, σας αποστέλλεται μία επιστολή αποδοχής μέλους, μαζί με πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του ποσού συνδρομή σας.
Καταβάλετε τη συνδρομή που σας αντιστοιχεί και  στέλνετε το αποδεικτικό είσπραξης στο info@comunitaellenicanapoli.it
Αφού κάνετε όλα τα παραπάνω, σας αποστέλλεται μία επιστολή με τον προσωπικό σας Αριθμό Μητρώου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή της κάρτας μέλους σας.

Οι αιτήσεις εξετάζονται μια φορά το μήνα. Εάν έχετε κάνει αίτηση και δεν έχει απαντηθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία για επίσπευση της διαδικασίας ή όποια απορία στο e-mail: info@comunitaellenicanapoli.it


ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Οι ετήσιες κοινοτικές συνδρομές καταβάλλονται μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους.
Οι συνδρομές – με απόφαση του Δ.Σ. – είναι διαμορφωμένες ως εξής:
– Εφ’ άπαξ δικαίωμα εγγραφής: € 00,00
– Ετήσιες συνδρομές: Τακτικά μέλη € 25,00
– Τα Συνδεδεμένα μέλη δεν επιβαρύνονται οικονομικώς απέναντι στην Κοινότητα.

Το Δ.Σ. της Κοινότητος υπενθυμίζει ότι η τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής από τα μέλη είναι υποχρεωτική, καθώς αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων της Κοινότητος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν λειτουργικά έξοδα και να αναβαθμιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών προς τα μέλη της.


ΠΛΗΡΟΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Η πληρωμή της εγγραφής σας ως νέο μέλος και η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής σας μπορεί να εξοφληθεί:
1. Στα γραφεία της Κοινότητας: Palazzo Carafa Via San Biagio dei Librai n.121 – 80138 Napoli
T. +39 081 7901364 – Τα γραφεία λειτουργούν κάθε Τετάρτη από τις 16:30 ÷ 20:30
2. Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Κοινότητας
Τράπεζα: Banca Promos
ΙΒΑΝ: IT 36 P 03265 03401 000010129971
SWIFT/BIC: PROSITN1
Δικαιούχος: Comunità Ellenica di Napoli e Campania
Ένδειξη: Εγγραφή ή Πληρωμή ετήσιας συνδρομής (υποδεικνύοντας το έτος αναφοράς)
3. Μέσω λογαριασμού paypal

Αφού γίνη η πληρωμή, γιά να ενεργοποιηθεί η συνδρομή σας, στείλτε το αποδεικτικό της κατάθεσης στο e-mail: info@comunitaellenicanapoli.it


Προσωπικά δεδομένα
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γραφτείτε στην Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Η Κοινότητα ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές  προστασίας  προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση των δεδομένων αυτών. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την Κοινότητα, τηρούμενης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν αυτό επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ.


Διαβάστε επίσης
Στήριξε την Κοινότητα