Πρόεδρος
Κυπριανού Παύλος – Kyprianou Paul

Αντιπρόεδρος
Μίχος Κωνσταντίνος – Michos Konstantinos

Γραμματέας
Angelachi Annalisa

Ταμίας
Fontana Alfonso

Δημόσιες Σχέσεις και Δίκτυο Νεολαίας
Μαλακού Chiarelli Παναγιώτα – Malakou Chiarelli Panagiota