Υποστήριξε την Κοινότητα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο, οργανισμός ή εταιρεία μπορούν να γίνουν υποστηρικτές της Ελληνικής Κοινότητος Νεαπόλεως και Καμπανίας, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στην επίτευξη των στόχων της.
Μπορείς και εσύ να στηρίξης την Κοινότητα:
1. Με την ετήσια συνδρομή σου σαν τακτικό μέλος και την ενεργό συμμετοχή σου στις πρωτοβουλίες της Κοινότητος.
    Κοίτα εδώ αν τηρείς τις προϋποθέσεις εγγραφής και ποια είναι η όλη διαδικασία.
2. Γίνοντας χορηγός της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας.
    Κοίτα εδώ τις δυνατότητες παρουσίασης των χορηγιών.
3. Προσφέροντας ελεύθερα ένα χρηματικό ποσό στην Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας.
    Οι δωρεές σας μπορούν να εξοφληθούν:
    Α. Με κατάθεση στό τραπεζικό λογαριασμό της Κοινότητας
         Τράπεζα: Banca Promos
         ΙΒΑΝ: IT 36 P 03265 03401 000010129971
         Δικαιούχος: Comunità Ellenica di Napoli e Campania
         Ένδειξη: Δωρεά
    Β. Μέσω λογαριασμού paypal
Επισημαίνεται ότι για κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, και για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή σας με την Κοινότητα, εκδίδεται νόμιμη απόδειξη είσπραξης.
Για τις δωρεές, ιδιαίτερα, μπορείτε να επωφεληθείτε από όλα τα φορολογικά οφέλη προβλεπόμενα από το νόμο.

Διαβάστε επίσης
Γίνε ΜΕΛΟΣ της Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας