Επίσημη πιστοποίηση σε διεθνές επίπεδο κατόπιν εξετάσεων που διοργανώνονται στη Νάπολη
από την Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας, η οποία αποτελεί Εξεταστικό Κέντρο,
αναγνωρισμένο από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

Πρόγραμμα και εγγραφές

Το πρόγραμμα των εξετάσεων για το έτος 2024 είναι το εξής:

Επίπεδα, Ημερομηνίες,  Εξετάσεις, Εξέταστρα

  • Α1 (για παιδιά 8-12 ετών) Στοιχειώδης Γνώση>Τρίτη 14 Μαΐου 2024 > γραπτές * >>>90 ευρώ
  • Α1 (για εφήβους και ενηλίκους) > Τρίτη 14 Μαΐου 2024 > γραπτές * >>>90 ευρώ
  • A2 Βασική Γνώση > Τρίτη 14 Μαΐου 2024 > γραπτές * >>>90 ευρώ
  • Β1 Μέτρια Γνώση > Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 > γραπτές * >>>90 ευρώ
  • Β2 Καλή Γνώση > Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 > γραπτές * >>>100 ευρώ
  • Γ1 Πολύ Καλή Γνώση > Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 > γραπτές * >>>100 ευρώ
  • Γ2 Άριστη Γνώση > Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 > γραπτές * >>>100 ευρώ

 

Εγγραφές: από 1 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2024

*Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται την ίδια ημέρα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το επίπεδο Α1 (παιδιά 8-12 ετών) έχουν τα παιδιά που είναι από 8 έως 12 ετών  (έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους).  Δεν υπάρχουν άλλοι ηλικιακοί περιορισμοί.

Συστήνεται στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών  να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και του Γ2 επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο  των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δεν διαθέτουν οι υποψήφιοι  μικρής ηλικίας.

Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλεται διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

 

Η πληρωμή του ποσού συμμετοχής στις εξετάσεις γίνεται μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό:

 Banca Promos
–  IBAN: IT 36 P 03265 03401 000010129971 | SWIFT/BIC: PROSITN1
Δικαιούχος: Comunità Ellenica di Napoli e Campania
Αιτιολογία: Esami lingua greca (έτος εξετάσεων)

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας, συμβουλευτείτε τις Οδηγίες που βρίσκονται στην πλατφόρμα  https://www.greek-language.gr/certification/node/156.html ή επικοινωνήστε με το Εξεταστικό Κέντρο info@comunitaellenicanapoli.it  ή με τη γραμματεία εξετάσεων στο τηλέφωνο +39 3407021824.