Ο Ελληνικός αλυτρωτισμός

Νάπολη, Ιταλικό Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Σπουδών | 27 Μαρτίου 2010

Read Article →

Εβδομάδα Μνήμης γιά την Ειρήνη

Αβέρσα | 26 ÷ 21 Οκτωβρίου 2009
Ιταλικές και ελληνικές αρχές θύμισαν τη σφαγή που έγινε από τους Γερμανούς, μετά τις 8 Σεπτεμβρίου 1943, εναντίον ιταλικών στρατευμάτων και …

Read Article →