ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ. Μια Ιστορία εικόνων

Ιταλικά: https://www.youtube.com/watch?v=MhyGggy6e_8&t=127s

Αγγλικά: https://youtu.be/97JHj1DRqfw

Γαλλικά: https://youtu.be/SskFogZEt7g