Φιλελληνική εκδήλωση στην Ιρπίνια

ΜΟΥΣΕΙΟΝ | μουσική, ποίηση, δράμα

Πολιτιστική εκδήλωση με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Παιδείας Μέσης Εκπέδευσης «Francesco De Sanctis» της πόλης του Sant’Angelo dei Lombardi.
Η πόλης του Sant’Angelo dei Lombardi της επαρχίας του Avellino είναι αδελφοποιημένη από το 1993 με το Κιάτο Κορινθίας στο πλαίσιο αμοιβαίων πολιτιστικών ανταλλαγών και στην κοινή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ζωντανού πνεύματος αδελφοσύνης μεταξύ των δύο ιστορικών κοινοτήτων.